Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева http://www.pancevo.rs/, почев од 18. новембра 2019. године до 07. децембра 2019. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године може се извршити и у канцеларији 203 зграде Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4 Панчево сваког радног дана у времену од 12 до 15 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године, за време трајања Јавне расправе, електронским путем на meil: javnarasprava.soczast@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Трг краља Петра I, број 2-4 Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу да присуствују отвореном састанку, када ће Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године бити представљен на Стручном скупу дана 26. новембра 2019. године, са почетком у 10 часова у Малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4 Панчево.