На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број II-05-06-16/2022-39 од 11.10.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, Град Панчево расписује

Јавни позив

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Града Панчева. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Панчева.

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији следећих мера енергетске ефикасности:

1) уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

2) уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове

Све неопходне информације у вези услова за учешће на јавном конкурсу, потребне докуменације, критеријума за рангирање, као и пријавни образац можете преузети:

Достављање пријава: рок за подношење пријаве је 04.11.2022.год .

Контакт: 013 308 826 или 013 308 830 локал 826

Документацију доставити поштом или у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава за

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА

Град Панчево

Градска управа 

Комисија за реализацију мера енергетске санације

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !