Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив за пријављивање грађана МЗ Војловица за суфинансирање прикључивања индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу

/Јавни позив за пријављивање грађана МЗ Војловица за суфинансирање прикључивања индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу

ЈАВНИ ПОЗИВ

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, у оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016. год. планирана су одређена подстицајна средства за коришћење природног гаса као енергента. У овој години би се средства користила као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, у виду финансирања израде пројектно-техничке документације за индивидуалне прикључке и унутрашњу инсталацију, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

Позивају се грађани са територије МЗ Војловица који су заинтересовани за прикључење на гасну мрежу и потрошњу гаса као енергента да поднесу пријаву Секретаријату за заштиту животне средине ради евидентирања заинтересованости грађана.

Могу се пријавити грађани, власници индивидуалних објеката са локација на којима је изграђена улична гасна инфраструктура, односно заинтересовани грађани који су од надлежног предузећа за дистрибуцију гаса прибавили одобрење за прикључење на гасну мрежу у граду, по претходно обављеној провери техничких могућности.

Након евидентирања заинтересованих грађана, Град Панчево ће спровести јавну набавку за избор лиценцираних пројектаната за израду пројектно-техничке документације.

Са заинтересованим грађанима ће након тога Град Панчево закључити уговор о предаји пројектне документације, на основу које ће моћи да се обратите надлежном Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове ради исходовања решења за изградњу гасне инсталације.

Попуњени Пријавни формулар (са прилогом) доставити на адресу: Секретаријат за заштиту животне средине, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево или предати у Услужном центру града Панчева. Рок за предају пријавног формулара је 24.09.2016.год.

Особа за контакт: Илиана Терпенка, канцеларија 616, телефон 308-826,

моб. тел: 066/866-4931, мејл: iliana.terpenka@pancevo.rs

Образац Пријавног формулара може се преузети на сајту градске управе града Панчева или преузети у Услужном центру града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево.

Образац Пријавног формулара

2018-07-13T14:23:36+00:00 26/08/2016|
Величина слова
Контраст