Министарство привреде расписује Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма Подршке малим предузећима за набавку опреме.

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и одабраним пословним банкама:
1. ЕРСТЕ БАНК А.Д. Нови Сад
2. БАНЦА ИНТЕСА А.Д. Београд
3. СОЦИÉТÉ ГÉНÉРАЛЕ БАНКА СРБИЈА А.Д. Београд
4. УНИЦРЕДИТ БАНК СРБИЈА А.Д. Београд
5. ПРОЦРЕДИТ БАНК А.Д. Београд

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 200.000.000,00 динара.

Општи циљ Програма јесте повећање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему, кроз учешће у суфинансирању набавке следеће опреме :
1) нове производне опреме и/или машина;
2) половне производне опреме и/или машина, не старије од пет године;
3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добра која ће се искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које производе размењива добра.

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке. Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
1. правна лица, регистрована у Агенцији за привредне регистре као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2014. годину,
2. предузетници који воде двојно књиговодство, регистровани у Агенцији за привредне регистре, разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2014. годину.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке укључене у реализацију Програма условно одобре кредит могу остварити право на суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди 5% учешћа, док ће се преосталих 70% вредности инвестиције обезбедити из кредита пословних банака укључених у спровођење овог Програма. Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од вредности опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше. Информације у вези са Конкурсом могу се добити на линку

http://www.icr.rs/2015/11/16/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme/