Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив војним инвалидима за бањско и климатско лечење и опоравак

/Јавни позив војним инвалидима за бањско и климатско лечење и опоравак

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за борачко-инвалидску заштиту објавило је на интернет страници министарства Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак.

Уз образац захтева потребно је приложити следећу документацију:
1. Решење надлежног органа о признатом својству војног инвалида,
2. Последњи извештај лекара специјалисте (одговарајуће гране специјализације), не старији од годину дана.

Захтеви се подносе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4, Београд. На коверти обавезно треба назначити „Захтев – бањско и климатско лечење и опоравак”.

Рок за подношење захтева је 15.10.2016. године. Захтеви који пристигну након наведеног рока неће бити разматрани.

Јавни позив, као и образац захтева могуће је преузети са интернет странице министарства: http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi.

2016-09-08T09:21:18+00:00 28/03/2016|
Величина слова
Контраст