На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ОДСКОЧНА ДАСКА – Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група“, који се финансира из програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ (EU SHAI) и суфинансира из буџета Града Панчева, биће расписан Јавни позив зе избор корисника за доделу пакета бесповратне донаторске помоћи намењеног корисницима из 13 социјално угрожених породица са територије града Панчева.

Расположива средства по овом Јавном позиву износе око 291.722 € (у просеку максимално око 22.440€  по корисничкој породици).

Пакет донаторске помоћи састоји се из два обавезна сегмента подршке:

  1. Стамбени пакет: додела куће са окућницом на територији града Панчева, са мањим радовима на стамбеној јединици, укључујући трошкове јавног бележника, катастра, проценитеља имовине и лиценцираних инжењера и пореза на пренос апсолутних права.
  2. Социо-економски пакет: покућство и бела техника и ИТ опрема и обука, преквалификациона обука и обука за привређивање у сеоском домаћинству са припадајућом опремом/машинама, чување деце, селидбу, правне услуге, услуге породичног саветника, пробни рад код одабраног послодавца (за особе са инвалидитетом)

Право учешћа на Јавном позиву имају особе које припадају следећим циљним групама са пребивалиштем на територији града Панчева:

  1. Жене жртве породичног насиља и чланови њихових домаћинстава (9 породица),
  2. Особе са инвалидитетом и чланови њихових домаћинстава (3 породице),
  3. Изузетно социјално угрожене вишечлане породице (1 породица).

Јавни позив је отворен од  24.09.2021. године до 25.10.2021. године.

Правилник, образац пријаве и пратеће прописане изјаве доступне су на огласним таблама и званичним интернет страницама Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево http://csrpancevo.rs/ и града Панчева http://www.pancevo.rs/

Додатне информације и подршку при попуњавању пријаве на Јавни позив заинтересовани могу добити у Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево од контакт особе Јелене Џунић на адреси: Филипа Вишњића 16, канцеларија број 2, или путем телефона 013/319 843 и 063/146 35 63 и путем и-мејл адресе: szdm@csrpancevo.rs.