Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив Министарства војним инвалидима за бањско и климатско лечење и опоравак

/Јавни позив Министарства војним инвалидима за бањско и климатско лечење и опоравак

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о расписивању Јавног позива војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, Сектор за борачко-инвалидску заштиту објавило је на интернет страници Министарства Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак у 2017. години.

Уз образац захтева, потребно је приложити следећу документацију:

  1. Решење надлежног органа о признатом својству војног инвалида,
  2. Последњи извештај лекара специјалисте (одговарајуће гране специјализације), не старији од годину дана.

Захтеви се подносе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4, Београд. На коверти обавезно треба назначити „Захтев – бањско и климатско лечење и опоравак”.

Рок за подношење захтева је 13.10.2017. године. Захтеви који пристигну након наведеног рока неће бити разматрани.

Јавни позив, као и образац захтева могуће је преузети са интернет странице Mинистарства http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

2017-03-15T14:07:01+00:00 15/03/2017|
Величина слова
Контраст