Обавештавамо предузетниике, микро и мала правна лица – привредне субјекте са територије града Панчева, да је објављен Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. годину, на сајту града Панчева 25.09.2018. године (Услуге/Финансије, привреда и конкурси/Конкурси и јавни позиви).

Јавним конкурсом Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 3.090.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину, предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности. Детаљније информације о условима за учешће на Јавном конкурсу, висини средстава која се додељују и документацији која се подноси, садржане су у Јавном конкурсу на линку:

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-preduzetnicima-mikro-i-malim-pravnim-licima-privrednim-subjektima-sa-teritorije-grada-panceva-za-nabavku-masina-i-opreme-za-2018-godinu/