Implementacija projekta „Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u ulici Novoseljanski put u Pančevu 1.faza – parna strana“ vrednog ukupno 14.368.651,55 dinara, sufinasiranog od strane AP Vojvodine – Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u iznosu od 7.040.639,26 dinara) i Grada Pančeva (u iznosu od 7.328.012,29 dinara), se približava kraju.

Završeni su radovi na iskopu i postavljanju cevovoda u dužini od 90% planirane mreže. Preostali su radovi na postavljanju cevovoda na preostalom delu mreže, ispitivanju kompletne kanalizacije na vodonepropusnost i vraćanje površina pristupnih saobraćajnica, kolskih ulaza i terena u prvobitno stanje, što se očekuje do 12.marta 2020. godine.

Realizacijom projekta biće omogućeno priključenje domaćinstava tog dela Novoseljanskog puta na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu (gradsku fekalnu kanalizaciju) i stvoriće se svi preduslovi za ukidanje septičkih jama na koje su objekti do sada bili priključeni. Novoizgrađena mreža biće integrisana u javnu mrežu fekalne kanalizacije Grada Pančeva i preći će na upravljanje i održavanje JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Pančevo.