Имплементација пројекта „Изградња секундарне канализационе мреже у улици Новосељански пут у Панчеву 1.фаза – парна страна“ вредног укупно 14.368.651,55 динара, суфинасираног од стране АП Војводине – Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у износу од 7.040.639,26 динара) и Града Панчева (у износу од 7.328.012,29 динара), се приближава крају.

Завршени су радови на ископу и постављању цевовода у дужини од 90% планиране мреже. Преостали су радови на постављању цевовода на преосталом делу мреже, испитивању комплетне канализације на водонепропусност и враћање површина приступних саобраћајница, колских улаза и терена у првобитно стање, што се очекује до 12.марта 2020. године.

Реализацијом пројекта биће омогућено прикључење домаћинстава тог дела Новосељанског пута на новоизграђену канализациону мрежу (градску фекалну канализацију) и створиће се сви предуслови за укидање септичких јама на које су објекти до сада били прикључени. Новоизграђена мрежа биће интегрисана у јавну мрежу фекалне канализације Града Панчева и прећи ће на управљање и одржавање ЈКП ,,Водовод и канализација“ Панчево.