Flajer koji se odnosi na informisanje stanovništva o komarcima, a koji je Grad Pančevo – Sekretarijat za zaštitu životne sredine već distribuirao, naći će se narednih dana u poštanskim sandučićima građana Pančeva.

Naime, teritorija Autonomne pokrajine Vojvodine veoma pogoduje razvoju komaraca zbog svojih hidroloških, geografskih i klimatskih karakteristika. Brojnost komaraca uslovljena je i godišnjim meteorološkim elementima, a najviše temperaturom i padavinama, kao i variranjem vodostaja reka.

Imajući to u vidu, Vlada Republike Srbije – Tim za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca sa partnerima izradili su ovaj informativni materijal, koji distribuiraju u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i lokalnim samoupravama, kako bi stanovništvo bilo bolje informisano, a sve u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti i smanjenja boja komaraca na tolerantan nivo.

Više informacija pogledajte na sledećem linku: flajer komarci