Флајер који се односи на информисање становништва о комарцима, а који је Град Панчево – Секретаријат за заштиту животне средине већ дистрибуирао, наћи ће се наредних дана у поштанским сандучићима грађана Панчева.

Наиме, територија Аутономне покрајине Војводине веома погодује развоју комараца због својих хидролошких, географских и климатских карактеристика. Бројност комараца условљена је и годишњим метеоролoшким елементима, а највише температуром и падавинама, као и варирањем водостаја река.

Имајући то у виду, Влада Републике Србије – Тим за јединствено спровођење активности сузбијања комараца са партнерима израдили су овај информативни материјал, који дистрибуирају у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и локалним самоуправама, како би становништво било боље информисано, а све у циљу спречавања ширења заразних болести и смањења боја комараца на толерантан ниво.

Више информација погледајте на следећем линку: флајер комарци