Gradski menadžer Maja Vitman održala je danas konferenciju za medije na kojoj je govorila o aktivnostima na projektu koji zajedno sprovode grad Pančevo i opština Rešice.

Ovom prilikom Maja Vitman istakla je:

– Ovo je prvi infrastrukturni projekat ovog karaktera, prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Još jedna važna stvar jeste da su grad Pančevo i opština Rešica višedecenijski zbratimljeni gradovi, ali po prvi put rade na jednom zajedničkom projektu. 17. januara 2018. godine održana je prva konferencija povodom pokretanja ovog projekta, zapravo implementacije projekta u vezi sa energetskom efikasnošću. Cilj ovog projekta jeste doprinos energetskoj efikasnosti u vezi sa korišćenjem obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte.

Vrednost zajedničkog projekta je 1.353.167,00 evra, a za grad Pančevo je, opredeljena ovim projektom vrednost, od 792.776,00 evra. Za našeg partnera, odnosno lidera na ovom projektu vrednost sredstava je 560.391,00 evra. Čitav ovaj projekat će biti finansiran putem Intereg IPA CBC programa koji finansira Evropska unija. Grad Pančevo je tokom prethodne godine, tačnije 29. decembra 2017. godine objavio tendersku dokumentaciju na programskom veb sajtu prekogranične saradnje Rumunija – Srbija i takođe u listu Danas. Otvaranje ponuda predviđeno je za 6. mart ove godine i nadamo se da ćemo dobiti dobre izvođače radova koji će ispunjavati sve potrebne uslove. Završetak ovog projekta predviđen za 9. jun 2019. godine, koji ćemo u skladu sa svim ugovornim obavezama koje je grad potpisao sa donatorom, sigurno ispuniti.

Kako je Pančevo grad sporta i dosta se ulaže u sportsku infrastrukturu, tako je i odlučeno da se povodom jednog ovakvog projekta prekogranične saradnje izdvoje sredstva, odnosno uđe u sprovođenje investicije za našu Halu sportova – jedinu halu u gradu Pančevu. Takođe, ovim putem će se sigurno omogućiti i bolji uslovi za rad, kako samih predstavnika sporta, tako i za sve klubove i održavanje svih manifestacija na teritoriji grada Pančeva.

Naš lider u ovom projektu, zapravo opština Rešica, se opredelila za adaptaciju njihovog bazena gde će postaviti solarne ploče, a ono što je predviđeno ovom investicijom kod nas je unapređenje sistema hlađenja i grejanja, jer do sada grad Pančevo, odnosno Hala sportova nije imala klimatizovane uslove za rad i ovim putem će to biti omogućeno. Takođe će se uraditi i izvesti radovi na unapređenju fasade i krovne konstrukcije ugradnjom potrebne izolacije i uraditi zamena fasadne stolarije u zadnjem delu objekta. Objekat Hale sportova je sazidan, prema informacijama koje posedujem, 1969. godine, a poslednje ulaganja na frontalnoj fasadi, zamena fasadne stolarije je bila 2007. godine.