Градска менаџерка Маја Витман посетила је ОШ „Ђура Јакшић“ и обишла радове на реконструкцији спортског терена. Том приликом је изјавила:

– ОШ „Ђура јакшић“ је једна од најстаријих школа у граду Панчеву и била је готово пред затварање у претходном периоду. Велико нам је задовољство да су позитивни ефекти, привреда и инвестиције, али и изградња великог броја нових стамбених објеката у граду Панчеву утицали на то да ова школа има изузетно велики прилив нове деце, односно полазника првог разреда. Град Панчево је током ове године завршио прву фазу радова у току јуна месеца која се односила на припремне радове, на измештање гасне инсталације, канализације и електро инсталације које су се налазиле испод спортског терена. Такође је урађена и прва фаза асфалта, припремни слој како би се створили услови да у другој фази ове инвестиције, за сада се моментално изводе радови на завршном слоју асфалта, се створи могућност за несметано коришћење новог терена, односно деца ће сада моћи безбедно да обављају фискултурну наставу. Ово двориште је било у једном девастираном стању и то је трајало више од неколико деценија, јер није било неких конкретних улагања. Сагледане потребе и уједно промовисање привреде у нашем граду, развојем школства у овом делу града, у насељу Тесла, условило је то да град Панчево сагледа све потребе и изради техничку документацију и целокупно ово двориште, у коме се налазимо, реконструише. У другој фази радова радиће се изградња атмосферске канализације у дворишту, која ће се прикључити на уличну атмосферску канализацију. Такође ће се урадити металне трибине, ограда око самог терена за рукомет, урадиће се потребно озелењавање и на целокупној површини школског дворишта биће постављене нове бетонске плоче, старе плоче су уклоњене и биће омогућено несметано одвијање свих активности. Вредност инвестиција у другој фази је око 12.300.000,00 динара. Инвестиција је суфинансирана од стране Управе за капитална улагања АП Војводине и то у износу од 80 посто процењене, односно уговорене вредности радова. А што се тиче прве фазе радова град Панчево је издвојио средства у износу од 4.500.000,00 динара.

Директор ОШ „Ђура Јакшић“ Раде Барјактарoвић је изразио велико задовољство поводом радова који су у току на реконструкцији спортског терена:

– Ово ће нам много значити. Ученици ОШ „Ђура Јакшић“ ће имати исте услове као и сва друга деца у овом граду. Имајући у виду велики број талентоване деце, било је немогуће на онаквом терену бавити се спортом, па смо користили салу. Нови терен ће нам неизмерно користити с обзиром на то да нам се последњих година број ученика повећава, тако да је у право време дошло до реконструкције спортског терена. Максимално ћемо искористити терен и за наставне и за ваннаставне активности, а ево ја позивам све спортске колективе да користе терен у периоду вечерњих сати када се не ремети кућни ред околних зграда.

Наставник физичког васпитања у ОШ „Ђура Јакшић“ Небојша Поповски, такође је задовољан радовима на спортском терену:

– Сведоци смо круцијалних и капиталних радова који треба да обезбеде деци квалитетно бављење физичким васпитањем, као и рекреацијом. На овим теренима ће деца моћи несметано и квалитетно да се баве фудбалом, одбојком, кошарком, малим фудбалом или било којим другим спортом и да нема бојазни од повређивања и биће заиста, из приложеног, много лепо.

Радови на реконструкцији спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“ изводе се у две фазе и то:

  • прва фаза радова која је изведена:
    ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ТЕРЕНА

Радови на реконструкцији инфраструктуре и терена су изведени у току јуна месеца. Укупна вредност радова је 4.531.080,54,00 динара са порезом на додату вредност. Радови су финансирани од стране града Панчева. Урађено је измештање постојећег гасовода ван спортског терена јер је траса постојећег гасовода пре извођења радова пролазила кроз стари терен. Такође су измештене инсталације струје и канализације које су пролазиле испод постојећег терена. Уместо испуцалог девастираног бетонског терена урађен је нови спортски терен од асфалта димензија 43*24 метара (1032м2), са уређењем зелених површина око терена, обележавање терена и постављање голова за рукомет.

  • друга фаза радова је у току:
    ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА

Радови на реконструкцији отвореног спортског терена су отпочели 08.11.2019. године. Укупна вредност радова је 12.304.887,47 динара са порезом на додату вредност. Обим радова обухвата израду завршног слоја асфалта АБ4 дебљине слоја од 4цм на спортском терену површине 1056м2, израду атмосферске канализације у дворишту школе са повезивањем на уличну атмосферску канализацију, израду металних трибина, и 610м2 рушења постојеће бетонске подлоге и поплочања дворишта школе бетонским плочама. Такође су предвиђени радови на изради ограде иза рукометних голова, постављању хидранта и уређењу банкина.

Радови се финансирају од стране Управе за капитална улагања АПВ у износу од 9.830.352,00 динара и од стране града Панчева у износу од 2.465.088,00 динара.