Članica Gradskog veća Katarina Banjai obavestila je građane o javnom pozivu za sufinansiranje troškova tipskog kućnog gasnog priključka za 2020. godinu i tom prilikom je posetila domaćinstvo u koje je uveden gas po ranijem pozivu.

U cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu, Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2020. godinu planirana su podsticajna sredstva, za korišćenje gasa kao energenta, u iznosu od 4.000.000 dinara.

U ovoj godini navedena sredstva će se koristiti kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog kućnog gasnog priključka u toku 2020. godine, na taj način što će grad Pančevo refundirati deo sredstava utrošenih u te svrhe, u iznosu od 30.000 dinara.

Na javni poziv se mogu prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata, sa teritorije MZ Gornji Grad, Strelišta, Starog Tamiša, Vojlovice, Topole, Tesle, dela Mise, dela Koteža, i dela teritorije MZ Centar u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik mreže i distributer JP “Srbijagas”, i koji su potpisali Ugovor o priključenju objekta korisnika sistema na distributivnu gasnu mrežu sa JP “Srbijagas” u toku 2020. godine i uplatili sredstva JP “Srbijagas” za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka.

Zainteresovani građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu se obratiti Gradu Pančevu za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka, nakon čega će Grad Pančevo sa njima zaključiti ugovor i na tekući račun uplatiti 30.000 dinara.