Чланица Градског већа Kатарина Бањаи обавестила је грађане о јавном позиву за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка за 2020. годину и том приликом је посетила домаћинство у које је уведен гас по ранијем позиву.

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2020. годину планирана су подстицајна средства, за коришћење гаса као енергента, у износу од 4.000.000 динара.

У овој години наведена средства ће се користити као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка у току 2020. године, на тај начин што ће град Панчево рефундирати део средстава утрошених у те сврхе, у износу од 30.000 динара.

На јавни позив се могу пријавити грађани, власници индивидуалних објеката, са територије МЗ Горњи Град, Стрелишта, Старог Тамиша, Војловице, Тополе, Тесле, дела Мисе, дела Kотежа, и дела територије МЗ Центар у којима је изграђена и у употреби улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас”, и који су потписали Уговор о прикључењу објекта корисника система на дистрибутивну гасну мрежу са ЈП “Србијагас” у току 2020. године и уплатили средства ЈП “Србијагас” за куповину типског кућног гасног прикључка.

Заинтересовани грађани који испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног гасног прикључка, након чега ће Град Панчево са њима закључити уговор и на текући рачун уплатити 30.000 динара.