Град Панчево|grad@pancevo.rs

Град Панчево захтева од Азотаре хитну обуставу емитовања

/Град Панчево захтева од Азотаре хитну обуставу емитовања

Град Панчево захтева од Азотаре хитну обуставу емитовања загађујућих материја

07.06. Након састанка одржаног данас у Зеленом салону зграде Градске управе на коме су се састали члан градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој Владимир Деља и представници ХИП ”Азотара” изнети су следећи закључци:

Град Панчево захтева:
– хитну обуставу емитовања загађујућих материја које су довеле до узнемиравање јавности, док се не предузму адекватне мере за смањење емисије,
– да ХИП Азотара стриктно поштује Процедуре за поступање у случају повећаног аерозагађења у Панчеву која се налази под тачком 2 и која је усвојена на седници Градског већа а тиче се достављања информација, од старне фабрике о активностима које могу довести до загађења, Секретаријату за заштиту животне средине и локалним медијима,
-сачињавање и достављање извештаја са образложењем разлога за појаву повећаних концентрација емисије азотових оксида из процеса производње,
– да надлежна инспекција достави обавештење о резултатима ванредног инспекцијског прегледа, о утврђеним неправилностима у раду, предузетим мерама, као и да достави резултате ванредних мерења емисије,
-појачану инспекцијску контролу емисије азотових оксида и осталих загађујућих материја из процеса ХИП ”Азотара” и редовно достављање података Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Панчева.

-Према информацијама које сам добио од представника Азотаре сазнао сам да ће у среду обуставити рад погона Кан а у петак погон Азотне киселине. Како су 19. јуна зауставили производњу Амонијака, када обуставе и ова два погона, Азотара ће ући у ремонт. Град Панчево очекује и захтева да се уведу иновације у процесу производње како би престала емисија жутог дима и азот диоксида и да уколико се не измени технолошки процес да се одложи почетак рада и поновно покретање производње докле год се проблеми повећане емисије загађујућих материја не реше и докле год се незадовоље све норме и прописи о заштити животне средине које је прописала Република Србија, изјавио је Владимир Деља и додао да образложење Азотаре да је узрок повећаних емисија загађујућих материја у застарелим технологијама производње, које они користе, свакако не може бити оправдање за загађивање живота грађана и да је захтев свих грађана тај да имају нормалан живот без удисања загађујућих материја.

07.06. Након састанка одржаног данас у Зеленом салону зграде Градске управе на коме су се састали члан градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој Владимир Деља и представници ХИП ”Азотара” изнети су следећи закључци:

Град Панчево захтева:
– хитну обуставу емитовања загађујућих материја које су довеле до узнемиравање јавности, док се не предузму адекватне мере за смањење емисије,
– да ХИП Азотара стриктно поштује Процедуре за поступање у случају повећаног аерозагађења у Панчеву која се налази под тачком 2 и која је усвојена на седници Градског већа а тиче се достављања информација, од старне фабрике о активностима које могу довести до загађења, Секретаријату за заштиту животне средине и локалним медијима,
-сачињавање и достављање извештаја са образложењем разлога за појаву повећаних концентрација емисије азотових оксида из процеса производње,
– да надлежна инспекција достави обавештење о резултатима ванредног инспекцијског прегледа, о утврђеним неправилностима у раду, предузетим мерама, као и да достави резултате ванредних мерења емисије,
-појачану инспекцијску контролу емисије азотових оксида и осталих загађујућих материја из процеса ХИП ”Азотара” и редовно достављање података Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Панчева.

-Према информацијама које сам добио од представника Азотаре сазнао сам да ће у среду обуставити рад погона Кан а у петак погон Азотне киселине. Како су 19. јуна зауставили производњу Амонијака, када обуставе и ова два погона, Азотара ће ући у ремонт. Град Панчево очекује и захтева да се уведу иновације у процесу производње како би престала емисија жутог дима и азот диоксида и да уколико се не измени технолошки процес да се одложи почетак рада и поновно покретање производње докле год се проблеми повећане емисије загађујућих материја не реше и докле год се незадовоље све норме и прописи о заштити животне средине које је прописала Република Србија, изјавио је Владимир Деља и додао да образложење Азотаре да је узрок повећаних емисија загађујућих материја у застарелим технологијама производње, које они користе, свакако не може бити оправдање за загађивање живота грађана и да је захтев свих грађана тај да имају нормалан живот без удисања загађујућих материја.

2018-01-28T21:25:40+00:0031/07/2012|
Величина слова
Контраст