Маја Витман, градска менаџерка, приликом обиласка терена рекла је како изградњом великог броја стамбених објеката, насеље Тесла има већи број становника и да је неопходно да се две једносмерне улице, Стеријина и Пере Сегединца, у потпуности реконструишу:

– Потребно је да урадимо пројектно-техничку документацију која се односи на целокупну реконструкцију Стеријине улице и Улице Пере Сегединца. Ми смо могли пројектом јавно-приватног партнерства да урадимо само асфалтирање ових улица, али то не би дало добре резултате зато што је делимично урађена кишна канализација у обе поменуте улице и имали бисмо велики проблем са одвођењем атмосферских вода. Зато је неопходно да се уради добар пројекат. Урадиће се доградња недостајуће кишне канализације са повезивањем на Улицу Лава Толстоја, а уједно када се ови радови буду изводили, све потребне инсталације такође ће бити предмет реконструкције. У Стеријиној улици је потребно да се уради реконструкција водоводне мреже и да се замене старе азбестне цеви новим полиетиленским цевима. Улица је прилично узана, тротоари су у лошем стању и тема пројекта ће нам бити и комплетна обострана реконструкција пешачких стаза за све кориснике ове улице. Приликом израде пројеката град Панчево ће узети у обзир и реконструкцију електроинсталација и урадићемо нове стубове јавног осветљења са ЛЕД расветом.

У насељу Тесла радови се изводе на реконструкцији Улице Јосифа Маринковића, а за три недеље ће се кренути са радовима на реконструкцији Улице кнеза Михајла Обреновића, од Граничарске улице до Улице ослобођења. Радови ће се изводити фазно, да не би дошло до саобраћајног колапса. Прва фаза ће обухватити радове од Граничарске улице до Улице Милке Марковић, а друга фаза се односи на радове од Улице Милке Марковић до Улице ослобођења. Са радовима на изградњи кружног тока у Улици краља Милана Обреновића, код Плинаре, планирано је да се крене у наредних месец дана.