1-fotografija-sa-potpisivanja-ugovora-u-vladi-rs-zorana-mihajlovic-i-milan-crnkovic