Sekretarijat za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva obaveštava obveznike da je omogućeno podnošenje elektronske prijave kao i plaćanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru putem Portala lokalnih poreskih administracija: https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage.