Секретаријат за пореску администрацију Градске управе града Панчева обавештава обвезнике да је омогућено подношење електронске пријаве као и плаћање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору путем Портала локалних пореских администрација: https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage.