Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da na propisan način vode evidenciju o ugostiteljskim objektima i ugostiteljima koji pružaju ugostiteljske usluge u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i u kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seosko turističko domaćinstvo. Navedeni podaci se od 1. oktobra 2020. godine unose u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu – e Turista.

Pozivaju se ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj da ispune svoju zakonsku obavezu i prijave se radi evidentiranja i unošenja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (e Turista). Bliže informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, kancelarija 305, tel: 308-962, kontakt osoba Anđela Vila.