Законом о угоститељству прописано је да су јединице локалне самоуправе у обавези да на прописан начин воде евиденцију о угоститељским објектима и угоститељима који пружају угоститељске услуге у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај, као и у категорисаним објектима домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоско туристичко домаћинство. Наведени подаци се од 1. октобра 2020. године уносе у Централни информациони систем у угоститељству и туризму – е Туриста.

Позивају се угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај да испуне своју законску обавезу и пријаве се ради евидентирања и уношења у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (е Туриста). Ближе информације могу се добити у Секретаријату за привреду и економски развој, канцеларија 305, тел: 308-962, контакт особа Анђела Вила.