Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. августа (среда) доспева трећа рата за порез на имовину за 2019. годину.

Порез је могуће платити платним картицама у шалтер сали Градског услужног центра уз најниже провизије, без одласка у банку или пошту.

Уплатнице са износом дуга су одштампане и достављене обвезницима.

Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и покретање прекршајног поступака и поступка принуднe наплатe.