U okviru projekta „UdruŽene“, kojim kompanija Telekom Srbija podržava žensko preduzetništvo i osnažuje žene kako bi aktivno učestvovale u razvoju lokalnih zajednica, predstavljena je saradnja sa udruženjima „Vidovdan“ iz Crepaje i „Etno kutak“ iz Kačareva, kojima je kompanija donirala sredstva za unapređenje rada. Projekat se realizuje u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost Vlade AP Vojvodina.

Direktorku Sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija Mariju Bošković i predsednicu Saveta za rodnu ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodina Miu Strajin, danas 30. maja 2019. godine, u Kačarevu dočekali su predstavnici MZ Kačarevo, gradska menadžerka Pančeva Maja Vitman, poslanica u Skupštini AP Vojvodine Nada Šurbanović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost u Skupštini grada Pančeva Ivana Rosić i odbornik u Skupštini grada Pančeva Marko Mladenović.

Članice ovih udruženja predstavile su svoje preduzetničke, humanitarne, kao i aktivnosti kojima doprinose očuvanju tradicije i bogate kulturne baštine.

Direktorka Sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija Marija Bošković istakla je da su društveno odgovorne aktivnosti kompanije Telekom Srbija pre svega usmerene na stvaranje poslovnog okruženja u službi digitalnih inovacija, na jačanje obrazovanja i pružanje podrške preduzetništvu.

– Kao kompanija koja se zalaže za rodno ravnopravan tretman žena u svim aspektima poslovnog i životnog okruženja, Telekom Srbija je prepoznat i po dodatnoj podršci ženama u cilju promovisanja ženskog preduzetništva, i to pre svega tehnološkog preduzetništva, jer ono predstavlja budućnost naše delatnosti. Međutim, da bismo do toga došli, nikako ne smemo da zaboravimo i zapostavimo ni svoju tradiciju i korene i žene koje se bave tradicionalnim zanimanjima, jer i one svojim istrajnim radom grade našu budućnost – izjavila je Marija Bošković.

Budući da je najveći broj udruženja žena organizovan upravo na teritoriji Vojvodine, tokom projekta predstavljena je saradnja sa dvadeset udruženja žena iz tog dela Srbije, kojima podrška Telekoma Srbija pomaže u misiji očuvanja, negovanja i promovisanja tradicije, starih zanata i humanitarnog rada.

– Savet za rodnu ravnopravnost jasnog je opredeljenja o potrebi poboljšanja položaja žena, kao i unapređivanja lokalnih zajednica uopšte, te je saradnja sa kompanijom Telekom Srbija ključna u cilju postizanja preduslova za kreiranje i sprovođenje aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje položaja žena, posebno žena na selu. Ovakav primer društveno odgovornog poslovanja koje sprovodi Telekom Srbija pokazuje da svi zajedno moramo voditi računa i o odnosu prema društvenoj zajednici, njenim potrebama, bezbednosti, kvalitetu života i socijalnom stanju – istakla je Mia Strajin, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodina.

Gradska menadžerka Pančeva Maja Vitman je prisutne pozdravila u ime grada Pančeva i tom prilikom izjavila:

– Veliko mi je zadovoljstvo da imamo priliku da ovde u Kačarevu ugostimo dve značajne predstavnice koje svojom saradnjom ispred AP Vojvodine pružaju i omogućavaju jednu ovakvu vrstu donacije u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija. Naša udruženja na nivou grada izuzetno dobro rade, a grad Pančevo već tradicionalno izdvaja znatna sredstva budžetom grada koja omogućavaju da udruženja konkurišu u toku godine. Konkurs je otvoren do iznosa utrošaka sredstava, a nekada se desi da se ta sredstva i povećaju u toku godine. Donaciju kompanije Telekom Srbija udruženje će namenski utrošiti za vrstu radova koje sprovode na razboju, dok je taj razboj udruženje dobilo preko grada Pančeva putem konkursa. Nadam se da će u budućem periodu ova sredstva biti upotrebljena onako kako su one zamislile i da će se udruženje “Etno kutak” tokom vremena proširiti i mlađom populacijom i ono što je najvažnije jeste da se neguje tradicija i kultura kojim obiluje naš Banat.

Zora Čubrić, predsednica udruženja „Etno kutak“ naglasila je da je njihov osnovni cilj promovisanje kulture, tradicije i turizma Kačareva, ali i Južnog Banata:

– Bavimo se i humanitarnim radom, ali i osnaživanjem žena putem različitih radionica i edukacija kako bi mogle da započnu samostalni biznis. Sredstva koja smo dobili od kompanije Telekom Srbija omogućiće nam da kupimo materijal i organizujemo obuku za rad na razboju – rekla je predsednica udruženja u Kačarevu.

Pored udruženja iz Crepaje i Kačareva, u okviru projekta „UdruŽene“ Telekom Srbija podržao je i udruženja žena iz Šida, Čerevića, Karavukova, Bača, Tovariševa, Radičevića, Srbobrana, Sivca, Kraljevaca, Jaska, Futoga, Maradika, Izbišta, Vladimirovca, Jarkovca, Kanjiže, Sente i Banatskog Velikog Sela.