Градоначелник Саша Павлов и члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавање и социјалне политике Миленкo Чучковић, доделили су уговоре за самозапошљавање као реализацију мере из Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину.

Догађају су присуствовали корисници субвенција из сва 3. круга за 2019. годину, они који су већ започели бизнис и нови, којима су уручени уговори за субвенције за самозапошљавање и субвенције за отварање нових радних места.

Локални акциони план за запошљавање Града Панчева за 2019. годину представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2019. години. Акционим планом се утврђују приоритети, циљеви и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији града Панчева.

За реализацију програма и мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Акционим планом за 2019. годину, планирана су средства града Панчева у износу од 52.591.100,00 динара за 11 мера: Стручна пракса, Јавни радови за категорију теже запошљивих лица, Студентска летња пракса, Сајам запошљавања, Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе, Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање, Субвенције за отварање нових радних места, НИС шанса, Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом у 2019. години – жене и Роми, Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом у 2019. години – радна пракса за младе.

Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање, за реализацију ове мере Град је издвојио средства у износу од 10.400,000,00 динара. Јавни позив је био расписан расписан до 30.09.2019. године односно до утрошка средстава. У првом кругу од 9 пријава субвенцију је добило 8 лица и утрошено је 3.880.000,00 динара. У другом кругу од 11 поднетих пријава субвенцију је добило 6 лица и утрошено је 2.900.000,00 динара. У трећем кругу је подржано 9 лица од 33 поднетих пријава и утрошено је 3.639.000,00 динара.

За субвенције за отварање нових радних места укупно у сва три круга утрошено је 24.850.000,00 динара, подржано 32 послодаваца и 45 лица је запослено од укупно поднетих 56 пријава. У првом кругу од 20 пријава субвенцију је добило 15 послодаваца којима су одобрена средства за запошљавање 20 нових лица и утрошено је 11.038.246,32 динара. У другом кругу јавног позива од 11 поднетих пријава субвенцију је добило 5 послодаваца којима су одобрена средства за запошљавање 6 нових лица и утрошено је 3.387.976, 59 динара. У трећем кругу који је спроведен, од 23 пријаве подржано је 12 послодаваца односно 19 лица је новозапослено.

Уговори се додељују за меру Додела субвенција почетницима у бизнису-самозапошљавање 9 лица (предузетника) и за меру Субвенције за отварање нових радних места (12 лица – фирми).

Субвенције – самозапошљавање:

1. Попов Ивана,
2. Бенак Предраг
3. Јаковљевић Јелена
4. Вуковић Ивана
5. Дупљак Селма
6. Ђурков Биљана
7. Жалац Срђан
8. Петровић Драган
9. Вучак Ранислав

Субвенције – нова радна места:

1. Наташа Савић – Пекара “Панини”
2. Драган Пећанац – Воденица Пећанац
3. Илија Kосановић – Duco Hygienic System
4. Здравко Kоруновски – Лимарија “Бобан”
5. Мирослав Милошевски – Art Vision
6. Гордана Божић – Студио за негу лепоте и Едукативни центар “Гога”
7. Марија Проле – “Физио стар”
8. Николина Борота – Фризерски салон студио “NN”
9. Јелена Kовачевић – Трговинска радња “Mushroom 2019”
10. Вукашин Тодоровић – Сервис “Вук 2017”
11. Миодраг Томовић – “MD elektrik mont”
12. Иван Дамјанов – “Fit sport”

Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) – прати меру самозапошљавање и прати младе предузетнике 12 месеци. Одабрани пружалац услуга у 2019. години је “Конект 1997 доо” Панчево. За реализацију ове мере средства су опредељена у износу 3.170,000,00 динара.