U Maloj sali Gradske uprave grada Pančeva, danas 13. avgusta 2018. godine u 12 časova, dodeljene su nagrade najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja, za školsku 2017/18. godinu.

Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin“ Pančevo je, u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Pančeva i Sekretarijatom za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, kreirao i objavio Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja, za školsku 2017/18. godinu.

To su studenti koji su školske 2017/18. godine prvi put upisali završnu godinu studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija (u četvorogodišnjem i dužem trajanju studija – drugi stepen studija po Bolonjskom sistemu školovanja), koji su tokom svih godina studiranja imali prosečnu ocenu najmanje 9, državljani su Republike Srbije i imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva i koji su učestvovali u radu Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ Pančevo.

Za ovu namenu izdvojena su sredstva u iznosu jednakom prošlogodišnjem, odnosno 30.000,00 dinara po studentu (ukupno 540.000,00 dinara za 18 studenata koji su ove godine ispunili uslove Javnog poziva).

Prisutne je pozdravio i čestitao na ostvarenom uspehu, gradonačelnik grada Pančeva, Saša Pavlov:

– Danas smo se okupili ovde kako bismo zajedno poslali jednu simboličnu poruku mladima, a to je da odgovorno i vrlo ozbiljno pristupanje zadatim obavezama predstavlja najbolji put da se slede postavljeni ciljevi.

Takođe, želimo da pošaljemo poruku da Grad Pančevo to prepoznaje i podstiče. Nadam se da će vam nagrada značiti u materijalnom smislu i da vam je, pre svega, podstrek i podrška za dalje. Obrazovanje je jedan od prioriteta lokalne samouprave kada je reč o brizi o mladima, baš kao i zapošljavanje. I zato Grad Pančevo nastoji da stvori stimulativno poslovno okruženje, kako bi odgovorio na radne i profesionalne potrebe mladih Pančevki i Pančevaca. U našem gradu ima mnogo talentovanih i uspešnih ljudi i nama je cilj da se, ukoliko je moguće, ostvarite u Pančevu.

Čestitam vam na dosadašnjem uspehu i rezultatima i želim vam da nastavite da ih nižete i da ne odustajete od svojih ambicija, da postignete ono što ste naumili, da i nakon završetka studija nastavite da se usavršavate, da nađete zaposlenje i ostvarite se i profesionalno i privatno – naglasio je Pavlov.

Nagrade su dobili:

 • Nemanja Stokrp – Filozofski fakultet prosečna ocena 9,56;
 • Katarina Knežević – Mašinski fakulte 9,20;
 • Saša Pančevački – Medicinski fakultet 9,37;
 • Aneta Kartali – Elektrotehnički fakultet 9,22;
 • Luka Bulatović – Elektrotehnički fakultet 10;
 • Sanja Petrovski – Fakultet političkih nauka 9,76;
 • Vladimir Mitrović – Pravni fakultet 9,58;
 • Andrijana Simjanovski – Geografski fakultet 9,03;
 • Tamara Stokić – Rudarsko-geološki fakultet 9,92;
 • Milica Gruičić – Arhitektonski fakultet 9.13;
 • Medar Jelena – Filozofski fakultet 9;
 • Ljubica Mijatović – Šumarski fakultet 9,11;
 • Vanja Velisavljev – Fakultet primenjenih umetnosti 9,04;
 • Stefan Šušnjar – Elektrotehnički fakultet 10;
 • Kristina Krstić – Filološki fakultet 9,26;
 • Dragana Ristić – Filozofski fakultet 9,60;
 • Tisa Jukić – Fakultet muzičke umetnosti 9,11; i
 • Miljana Mićović – Učiteljski fakultet 9,32.