U sredu, 16. decembra 2015. godine u društvenoj prostoriji u zgradi socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Cvijićevoj ulici u Pančevu, prvi korisnici potpisali su ugovore i primili ključeve.

Ugovore i ključeve uručili su članica Gradskog veća zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike Suzana Jovanović i pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Srbije Ivan Gerginov.

U zgradi socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima ima 20 stambenih jedinica, od kojih je 16 namenjeno pojedincima/ porodicama iz kolektivnog centra, a 4 je za domiciono stanovništvo, koji ispunjavaju kriterijume za korišćenje ove usluge socijalne zaštite.

Članica Gradskog veća Suzana Jovanović, govoreći o korisnicima socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima izjavila je:

– To su porodice koje imaju neki problem, ili nesposobne članove ili teško hronično obolele i po pravilu su i materijalno prilično skromnih mogućnosti. Oni osim samog stanovanja imaju podršku domaćinske porodice i direktnu vezu sa Centrom za socijalni rad, kako bi zadovoljavali sve svoje potrebe i lakše ostvarivali svoja prava. Imaće punu podršku zajednice u stanovanju ovde. Za porodice koje nemaju sopstvene prihode ili žive od novčane socijalne pomoći, Grad podmiruje i sve troškove stanovanja, dok oni koji imaju lična primanja učestvuju delom ili u potpunosti u plaćanju samo troškova stanovanja.

Useljavanje u zgradu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima deo je završnih aktivnosti na implementaciji projekta “Podrška prisilnim migrantima i zatvaranje kolektivnih centara”. Projekat u Pančevu sprovodi Danski savet za izbeglice u partnerstvu sa gradom Pančevom, a finansiran je sredstvima EU, posredstvom Evropske delegacije u Beogradu.

– Ovaj projekat koji sprovodimo unazad skoro dve godine upravo je i namenjen za oviih 16 porodica iz kolektivnog centra. Reč je o podršci Srbiji da zatvori kolektivne centre od strane Evropske unije i mi smo kao Grad Pančevo imali kao partnera Danski savet za izbeglice u Republici Srbiji. Naravno, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije je stalni partner na ovakvim projektima, rekla je Suzana Jovanović.

Ovaj događaj samo je jedan u nizu aktivnosti na realizaciji projekta, čiji se završetak očekuje u januaru 2016. godine, kada će svečano biti prezentovani celokupni rezultati.