Обавештавамо грађане да је Републичка изборна комисија на седници, одржаној 26. јуна 2020. године, донела Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима је поништено гласање и на којима је наложено понављање гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, те да је наложено понављање гласања у граду Панчеву на:

бирачком месту бр. 44, у МЗ СТРЕЛИШТЕ Вељка Влаховића бр. 19 (уместо у ДЕЧЈОЈ УСТАНОВИ “ЧУПЕРАК”)

бирачком месту бр. 46, ДЕЧЈА УСТАНОВА “ВЕВЕРИЦА”, Јована Бјелића ББ

бирачком месту 62, ГИМНАЗИЈА “УРОШ ПРЕДИЋ”, Игњата Барајевца бр. 5

и бирачком месту 47, ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”, Душана Петровића Шанета бр. 11.

Такође, Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 25. јуна 2020. године донела Решење о понављању гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у граду Панчеву на:

бирачком месту бр. 44. у МЗ СТРЕЛИШТЕ Вељка Влаховића бр. 19 (уместо у ДЕЧЈОЈ УСТАНОВИ “ЧУПЕРАК”)

и бирачком месту 59. САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА, Др Светислава Касапиновића бр. 12 Б.

Гласање ће се поновити у среду, 1. јула 2020. године, у времену од 7 до 20 часова.