Vesti

/Vesti
Vesti2019-03-29T13:32:56+02:00

Potpisan Sporazum o osnivanju, delovanju i načinu rada Socijalno-ekonomskog saveta grada Pančeva.

Gradsko veće grada Pančeva, koje zastupa Saša Pavlov predsednik Gradskog veća, Unija poslodavaca grada Pančeva, koju zastupa Filip Perić, predsednik i predstavnici reprezentativnih sindikata, koje zas [...]

16/08/2019|

Kvalitet površinskih voda grada Pančeva za kupanje i rekreaciju – III kampanja

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-102/2019 od 02.07.2019. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, [...]

08/08/2019|

Rezultati o kvalitetu površinskih voda grada Pančeva – II kampanja 2019. godine

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-102/2019 od 02.07.2019. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, [...]

30/07/2019|