Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” br. 1/15 – prečišćen tekst), predsednik Skupštine grada Pančeva saziva 27. sednicu Skupštine grada Pančeva, koja će se održati 3. oktobra (sreda) sa početkom u 10.00 časova u Velikoj sali zgrade grada Pančeva.