Дводневна обука организована је правовремено, обезбеђени су простор и техника од стране Дома Споменак, а припремљена агенда послата је са позивима учесницима, од стране Града Панчева. Обезбеђена су два предавача на теме: „Подршка у процесу учења и социјалној инклузији“ и „Обуке подршке у процесу учењу – примена наученог“.

АНАЛИЗА ЕВАЛУАЦИОНИХ УПИТНИКА, СА ЗАКЉУЧЦИМА

Евалуациони упитник састојао се од 9 питања. Подељен је полазницима обуке на крају другог дана обуке. Његов циљ био је утврдити степен информисаности и мотивисаности одабраних педагошких асистената за обављање задатака дефинисаних њиховим уговорима, као и области у којима им је потребна помоћ и додатне инструкције за рад.

Првог дана обуке, у листе присутних уписало се 30 педагошких асистената (93,75%), а другог дана 32, од којих су 2 због најављених обавеза раније напустили обуку и нису попунили евалуационе листове.

Од 30 педагошких асистената њих 5 (16,66%) нема искуство у настави, тако да се препоручује координаторима да организују њихов рад у пару са искуснијим педагошким асистентима – њих 7 има више од 3 године искуства у настави. Може се закључити да су сви полазници обуке адекватно информисани о потребама деце у ризику од напуштања образовања, с обзиром да је већина рекла да је употпунила своја сазнања (70%) односно стекла основна сазнања (30%). Може се закључити да је обука испунила свој циљ тј да су сви полазници правилно схватили своју улогу као педагошког асистента (29 од 30 њих је правилно одговорило да су одговорни за спровођење дела индивидуалног рада са дететом и да могу предлагати мере, а само један је двоструко одговорио да је такође у потпуности одговоран за бригу о детету). На питање сарадње са осталим лицима у обављању задатака, одговорило је 18 (60%), а 12 (40%) није одговорило.

Препорука је да координатори предагошких асистената обиђу школе, успоставе са школским тимовима принципе и начин рада, утврде учеснике у реализацији индивидуалних планова рада по школама, утврде обавезу једномесечног састајања са школским тимовима и недељног информисања о постигнутом. Очекује се да ће се након првог месеца реализације сви педагошки асистенти осећати сигурније у препознавању улога различитих актера у процесу.

Одличан резултат обуке је чињеница да је 29 од 30 полазника изјавило да су спремнији за задатке педагошког асистента, 26 (86,66%) је врло задовољно обуком (највиша оцена), а 4 да је задовољно организацијом обуке и предавачима. Такође, 19 полазника (63,33%) је одговорило да је веома мотивисано да допринесе циљевима пројекта, 6 (20%) да су спремни да активно учествују и предлажу решења, а само 5 (16,66%) је изразило мање активни став, с обзиром да су одговорили да се надају да ће испунити очекивања односно да ће моћи да допринесу уз помоћ осталих учесника на пројекту.