ВРАЋАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ У СЛУЧАЈУ ТРАЈНОГ ПРЕКИДА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ