ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА И ПРОПИСА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА