Захтев за издавање уверења статусу предузетника (за предузетнике регистроване до 2006. године)

Захтев за издавање уверења статусу предузетника (за предузетнике регистроване до 2006. године)