Print

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Nadležnost:

 • Izrađuje programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje na teritoriji grada Pančeva;
 • Prati stanja u oblasti privrednog razvoja i ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama i institucajama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou;
 • Pruža stručnu pomoć i podršku ulagačima u realizaciji investicionih projekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja;
 • Obavlja stručne poslove za potrebe skupštinskih saveta iz oblasti privrede i ekonomskog razvoja;
 • Obavlja promotivne aktivnosti vezane za korišćenje i razvoj privrednih potencijala grada Pančeva;
 • Učestvuje u pripremi i realizaciji Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva;
 • Prati aktuelne domaće i međunarodne konkurse, obaveštava o tome sve zainteresovane, učestvuje u pripremi i realizaciji projekata od značaja za grad Pančevo;
 • Stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme određenih delatnosti;
 • Stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravnišne takse;
 • Vrši kategorizaciju kuća, soba, apartmana i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji grada Pančeva
 • Rešava u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i izdaje uverenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije.

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Odeljenje za LER izrađuje programe, sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje na teritoriji grada Pančeva. Prati stanje u oblasti privrednog razvoja i ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama i institucajama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou. Odeljenje za LER priprema podatke o osnovnim ekonomskim indikatorima i pruža stručnu pomoć i podršku ulagačima u realizaciji investicionih projekata. Učestvuje u pripremi predloga projekata i implementaciji projekata od značaja za Grad i u pripremi i realizaciji Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Odeljenje koordinira izradu promotivnog materijala i zaduženo je za predstavljanje privrednih i investicionih potencijala Grada na sajmovima, međunarodnim skupovima i drugim događajima. Odeljenje za LER u upravnom postupku rešava po zahtevima za kategorizaciju kuća, soba, apartmana i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji grada Pančeva i vodi evidenciju na portalu E turista.

Odeljenje za opšte poslove u oblasti privrede

Odeljenje za opšte poslove u oblasti privrede priprema nacrte odluka i drugih akata iz delokruga Odeljenja i Sekretarijata koje donosi Skupština Grada, Gradsko veće i Gradonačelnik grada Pančeva, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata. Odeljenje je nadležno za izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u vezi sa obavljanjem delatnosti u oblasti zanatstva, trgovine, ugostiteljstva i auto-taksi prevoza zaključno sa 2005. godinom, kao i za poslove uređivanja radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Pančeva.

Odeljenje za podršku projektima

Odeljenje za podršku projektima bavi se praćenjem domaćih i stranih fondova koji nude finansiranje i sufinansanje projekata na koji mogu konkurisati kako lokalna samouprava, tako i ostali njeni budžetski korisnici. Odeljenje redovno o dostupnim fondovima obaveštava sve aktere koji imaju pravo učešća na konkursima. Vodi evidenciju o predlozima projekata koje izrađuje, i vodi bazu podataka SLAP u saradnji sa SKGO, kao i druge baze podataka o projektima.

Odeljenje pruža metodološku podršku drugim organizacionim jedinicama u izradi projektnih predloga i pripremi projektnih aplikacija. Priprema predloge projekata i implementira projekte iz domena rada Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, samostalno ili u saradnji s drugim organizacionim jedinicama.

USLUGE:

 • Izdavanje uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanje poslova auto-taksi prevoza za period do 2006. godine
  Obrazac Zahteva za izdavanje uvrenja možete preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave, Trg kralja Petra I br. 2-4 na šalterima 1, 2 i 3, ili preuzeti na linku: _Zahtev za izdavanje uverenja(za preduzetnike registrovane do 2006. godine)
 • Produženje radnog vremena u ugostiteljskom objektu
  Obrazac možete preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave, Trg kralja Petra I br. 2-4 na šalterima 1, 2 i 3, ili preuzeti na linku:_Zahtev produzetak radnog vremena
 • Kategorizacija soba, kuća, apartmana i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluge smeštaja na teritoriji grada Pančeva
  Informacije o kategorizaciji objekata domaće radinosti možete preuzeti na linku: Turizam