Za priznavanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta licima koja samostalno obavljaju delatnost i za priznavanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta licima koja samostalno obavljaju delatnost i za priznavanje prava na naknadu zarade (vlasnici STR), prilaže se:

 1. zahtev za priznavanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta (za vlasnike);
 2. zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade;
 3. rešenje o samostalnom obavljanju delatnosti;
 4. potvrda nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko-invalidsko osiguranje za mesec koji prethodi mesecu u kojem je započeto korišćenje odsustva;
 5. rešenje nadležnog organa o privremenom zatvaranju radnje odnosno o privremenom poveravanju obavljanja te delatnosti drugom licu;
 6. izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad;
 7. izvodi iz matične knjige rođenih za decu; i
 8. obrazac NZ-1.


Za priznavanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta zaposlenih kod lica koja samostalno obavljaju delatnost i priznavanje prava na naknadu zarade, prilaže se:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. zahtev za naknadu zarade;
 3. ugovor o radu sa poslodavcem;
 4. potvrda poslodavca o dužini radnog staža korisnika neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava;
 5. izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad;
 6. izvodi iz matične knjige rođenih za decu;
 7. fotokopija zdravstvene knjižice majke, odnosno korisnika prava; i
 8. obrazac NZ-1.


Za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta (privredna društva), prilaže se:

 1. zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade;
 2. rešenje poslodavca o priznavanju prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta;
 3. potvrda poslodavca o dužini radnog staža korisnika neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava;
 4. izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad;
 5. izvod iz matične knjige rođenih za decu; i
 6. obrazac NZ-1.


Za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama kada zahtev podnosi majka, prilaže se:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija);
 3. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte i prijave stana);
 4. fotokopija legitimacije za majku koja ima status izbeglog, prognanog ili privremeno raseljenog lica; i
 5. dokaz o nezaposlenosti majke.