Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelj, hranitelj, usvojitelj koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva u skladu sa zakonom o Finansijskoj podršci porodici sa decom.


Za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kada se zahtev podnosi prvi put, stranka treba da dostavi:

 • uverenje o državljanstvu (za podnosioca zahteva);
 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu;
 • fotokopiju lične karte za odrasle članove zajedničkog domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta;
 • potvrdu o ukupnim primanjima u tri meseca koje prethode mesecu podnošenja zahteva, za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode;
 • fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca i bračnog druga;
 • potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode;
 • dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu na imovinu fizičkih lica, ugovor o korišćenju stana);
 • potvrdu o redovnom školovanju za decu od 7 – 19 godina starosti; i
 • dokaz o nezaposlenosti (potvrda od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo).


U slučaju dokazivanja pojedinih statusa, dostavljaju se:

 • potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 • mišljenje Interresorne komisije grada Pančeva;
 • akt o produženju roditeljskog prava;
 • dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (umrlica za drugog roditelja, pravosnažna presuda o razvodu braka, rešenje Centra za socijalni rad, izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);
 • dokaz o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva); i
 • fotokopija kartice tekućeg računa (Poštanska štedionica).


Korisnici dečijeg dodatka koji treba da obnove zahtev najranije 30 dana pre isteka prethodnog rešenja, prilažu:

 • fotokopiju svoje lične karte;
 • prihode u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva;
 • potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo (za nezaposlene);
 • školske potvrde za decu, ukoliko nisu dostavljene; i
 • poslednje rešenje o dečjem dodatku.

Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Preuzmite potrebna dokumenta:

Informacije o Pravnoj pomoći u postupku ostvarivanja alimentacionih potraživanja iz inostranstva možete pronaći ovde. Dodatno se možete informisati i na E-upravi.