MATIČAR

Matičar vodi matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i knjige državljana, izdaje izvode iz matičnih knjiga, izdaje uverenja o činjenicama i podacima iz matičnih knjiga i knjiga državljana, izdaje izvode i uverenja za upotrebu u inostranstvu, vrši poslove u vezi sa prijavom rođenja deteta, prijavom za zaključenje braka i prijavom smrti, upis u matične knjige na osnovu isprava inostranih organa, vodi upravni postupak o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izvod iz Matične knjige venčačnih50.7 KB2214
Izvod iz Matične knjige rođenih50.7 KB5021
Izvod iz Matične knjige umrlih50.7 KB1631
Uverenje o državljanstvu52.2 KB4334
Informacija o sastavljanju Smrtovnice21.5 KB875
Sklapanje braka64.0 KB1288
Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu35.3 KB1064
Upis deteta u Matičnu knjigu rođenih39.9 KB1033
Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ41.0 KB896
Upis činjenice smrti u Matičnu knjigu umrlih28.2 KB660
Uverenje o slobodnom bračnom stanju46.6 KB1147

 

Portal eUprava Republike Srbije

 

Izvod iz matične knjige rođenih (MKR)
Izvod iz matičke knjige venčanih (MKV)
Izvod iz matične knjige umrlih (MKU)
Uverenje o državljanstvu