MATIČAR

Matičar vodi matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i knjige državljana, izdaje izvode iz matičnih knjiga, izdaje uverenja o činjenicama i podacima iz matičnih knjiga i knjiga državljana, izdaje izvode i uverenja za upotrebu u inostranstvu, vrši poslove u vezi sa prijavom rođenja deteta, prijavom za zaključenje braka i prijavom smrti, upis u matične knjige na osnovu isprava inostranih organa, vodi upravni postupak o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izvod iz Matične knjige venčačnih50.7 KB2058
Izvod iz Matične knjige rođenih50.7 KB4755
Izvod iz Matične knjige umrlih50.7 KB1512
Uverenje o državljanstvu52.2 KB4100
Informacija o sastavljanju Smrtovnice21.5 KB818
Sklapanje braka64.0 KB1146
Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu35.3 KB990
Upis deteta u Matičnu knjigu rođenih39.9 KB970
Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ41.0 KB845
Upis činjenice smrti u Matičnu knjigu umrlih28.2 KB598
Uverenje o slobodnom bračnom stanju46.6 KB1069

 

Portal eUprava Republike Srbije