Matičar

//Matičar
Matičar2018-01-28T21:22:50+00:00

MATIČAR

Matičar vodi matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i knjige državljana, izdaje izvode iz matičnih knjiga, izdaje uverenja o činjenicama i podacima iz matičnih knjiga i knjiga državljana, izdaje izvode i uverenja za upotrebu u inostranstvu, vrši poslove u vezi sa prijavom rođenja deteta, prijavom za zaključenje braka i prijavom smrti, upis u matične knjige na osnovu isprava inostranih organa, vodi upravni postupak o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izvod iz Matične knjige venčačnih30.7 KB1810
Izvod iz Matične knjige rođenih30.2 KB4255
Izvod iz Matične knjige umrlih30.7 KB1325
Uverenje o državljanstvu32.3 KB3610
Informacija o sastavljanju Smrtovnice21.5 KB665
Sklapanje braka47.6 KB793
Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu35.3 KB862
Upis deteta u Matičnu knjigu rođenih39.9 KB860
Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ41.0 KB752
Upis činjenice smrti u Matičnu knjigu umrlih28.2 KB508
Uverenje o slobodnom bračnom stanju27.1 KB925

 

Portal eUprava Republike Srbije

 

Izvod iz matične knjige rođenih (MKR)
Izvod iz matičke knjige venčanih (MKV)
Izvod iz matične knjige umrlih (MKU)
Uverenje o državljanstvu
Veličina slova
Kontrast