MATIČAR

Matičar vodi matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i knjige državljana, izdaje izvode iz matičnih knjiga, izdaje uverenja o činjenicama i podacima iz matičnih knjiga i knjiga državljana, izdaje izvode i uverenja za upotrebu u inostranstvu, vrši poslove u vezi sa prijavom rođenja deteta, prijavom za zaključenje braka i prijavom smrti, upis u matične knjige na osnovu isprava inostranih organa, vodi upravni postupak o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izvod iz Matične knjige venčačnih30.7 KB1905
Izvod iz Matične knjige rođenih30.2 KB4434
Izvod iz Matične knjige umrlih30.7 KB1385
Uverenje o državljanstvu32.3 KB3802
Informacija o sastavljanju Smrtovnice21.5 KB722
Sklapanje braka47.6 KB940
Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu35.3 KB911
Upis deteta u Matičnu knjigu rođenih39.9 KB903
Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ41.0 KB788
Upis činjenice smrti u Matičnu knjigu umrlih28.2 KB542
Uverenje o slobodnom bračnom stanju27.1 KB978

 

Portal eUprava Republike Srbije

 

Izvod iz matične knjige rođenih (MKR)
Izvod iz matičke knjige venčanih (MKV)
Izvod iz matične knjige umrlih (MKU)
Uverenje o državljanstvu