МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

На територији града Панчева има 10 матичних подручја

Матична подручја

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних33.8 KB903
Извод из Матичне књиге рођених34.3 KB2252
Извод из Матичне књиге умрлих33.8 KB596
Уверење о држављанству31.7 KB1747
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB315
Склапање брака55.3 KB793
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB413
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB423
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB373
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB259
Уверење о слободном брачном стању26.1 KB450

Ове информације можете пронаћи и на Е-Управи:
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Издавање уверења о држављанству
Извод из матичне књиге умрлих