МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

На територији града Панчева има 10 матичних подручја

Матична подручја

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних33.8 KB1100
Извод из Матичне књиге рођених34.3 KB2704
Извод из Матичне књиге умрлих33.8 KB764
Уверење о држављанству31.7 KB2067
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB395
Склапање брака47.6 KB35
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB507
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB536
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB440
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB313
Уверење о слободном брачном стању26.6 KB555

Ове информације можете пронаћи и на Е-Управи:
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Издавање уверења о држављанству
Извод из матичне књиге умрлих