Град Панчево|grad@pancevo.rs

Матичар

Матичар 2018-01-28T21:22:50+00:00

МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

На територији града Панчева има 10 матичних подручја

Матична подручја

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних33.8 KB1317
Извод из Матичне књиге рођених34.3 KB3239
Извод из Матичне књиге умрлих33.8 KB963
Уверење о држављанству31.7 KB2533
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB485
Склапање брака47.6 KB247
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB640
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB636
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB515
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB393
Уверење о слободном брачном стању26.6 KB668

Ове информације можете пронаћи и на Е-Управи:
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Издавање уверења о држављанству
Извод из матичне књиге умрлих

 

Величина слова
Контраст