Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Почетна/Услуге/Јавне расправе
Јавне расправе2019-10-25T08:37:15+02:00
2401, 2020

Рани Јавни увид ПДР за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС [...]

1701, 2020

Рани Јавни увид ПДр за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 [...]