Град Панчево|grad@pancevo.rs

Завршене јавне набавке

///Завршене јавне набавке
3006, 2017

Набавка услуге израде монографије о Панчеву

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2 Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1 [...]

1306, 2017

Набавка услуге испитивања подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијeзометара по потреби

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

2605, 2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

Accessibility
Затворити