Javne nabavke

Početna/Usluge/Javne nabavke
Javne nabavke2019-11-07T13:38:17+01:00

2309, 2019

Nabavka radova na uklanjanju objekata

Poziv za podnošenje ponuda 171-2019 Konkursna dokumentacija 171-2019 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 171-2019 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma 171-2019 [...]

Sekretarijat za javne nabavke

Sekretarijat za javne nabavke obavlja poslove javnih nabavki za organe Grada; pruža stručnu pomoć direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima u postupcima javnih nabavki i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima koji regulišu oblast javnih nabavki; daje mišljenja na elemente odluka o pokretanju postupaka, konkursnu dokumentaciju, odluke o izboru najpovoljnije ponude, kao i na ostale odluke koje donose u postupcima javnih nabavki korisnici sredstava budžeta Grada; i ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.

Kontakt osoba:
Sekretar: Biljana Maslić, dipl. ekonomista
Telefon: 013/308-873
E-pošta: biljana.maslic@pancevo.rs

Dokumenta: