План јавних набавки градске управе града Панчева за 2020.годину -верзија 2

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2020.годину -верзија 2