План јавних набавки града ГУ  Панчева за 2020. годину- измена бр. 8

План јавних набавки града ГУ Панчева за 2020. годину- измена бр. 8