План јавних набавки ГУ града Панчева за 2020.годину - верзија 3

План јавних набавки ГУ града Панчева за 2020.годину – верзија 3