Javne nabavke

//Javne nabavke
Javne nabavke2018-12-07T12:55:46+00:00

2711, 2018

Nabavka nameštaja

Poziv za podnošenje ponuda 274-2018 Konkursna dokumentacija 274-2018 Dodatno pojašnjenje 1-274-2018 Dodatno pojašnjenje 2-274-2018 Konkursna dokumentacija-izmena 1-274-2018 Obaveštenje o produženju roka za p [...]

2407, 2017

Nabavka usluge snimanja promotivnih videa

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka usluge snimanja promotivnih videa Konkursna dokumentacija - Nabavka usluge snimanja promotivnih videa Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije O [...]

1205, 2017

Nabavka usluge održavanja higijene zgrade

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatno pojašnjenje 1 Dodatno pojašnjenje 2 Dodatno pojašnjenje 3 Dodatno pojašnjenje 4 Dodatno pojašnjenje 5 Izmene i dopune konkursne dokumentacije Dodatno po [...]

Sekretarijat za javne nabavke

Sekretarijat za javne nabavke obavlja poslove javnih nabavki za organe Grada; pruža stručnu pomoć direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima u postupcima javnih nabavki i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima koji regulišu oblast javnih nabavki; daje mišljenja na elemente odluka o pokretanju postupaka, konkursnu dokumentaciju, odluke o izboru najpovoljnije ponude, kao i na ostale odluke koje donose u postupcima javnih nabavki korisnici sredstava budžeta Grada; i ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.

Kontakt osoba:
Sekretar: Biljana Maslić, dipl. ekonomista
Telefon: 013/308-873
E-pošta: biljana.maslic@pancevo.rs

Dokumenta:

– Plan javnih nabavki za 2018. godinu:

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu:

– Plan javnih nabavki za 2016. godinu:

– Plan javnih nabavki za 2015. godinu:

Veličina slova
Kontrast