Javne nabavke

//Javne nabavke
Javne nabavke2019-02-13T09:29:26+00:00

602, 2019

Toneri, riboni i ostalo

Poziv za podnošenje ponuda 300-2018 Konkursna dokumentacija 300-2018 Dodatno pojašnjenje 1 300-2018 [...]

2407, 2017

Nabavka usluge snimanja promotivnih videa

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka usluge snimanja promotivnih videa Konkursna dokumentacija - Nabavka usluge snimanja promotivnih videa Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije O [...]

1205, 2017

Nabavka usluge održavanja higijene zgrade

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatno pojašnjenje 1 Dodatno pojašnjenje 2 Dodatno pojašnjenje 3 Dodatno pojašnjenje 4 Dodatno pojašnjenje 5 Izmene i dopune konkursne dokumentacije Dodatno po [...]

Sekretarijat za javne nabavke

Sekretarijat za javne nabavke obavlja poslove javnih nabavki za organe Grada; pruža stručnu pomoć direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima u postupcima javnih nabavki i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima koji regulišu oblast javnih nabavki; daje mišljenja na elemente odluka o pokretanju postupaka, konkursnu dokumentaciju, odluke o izboru najpovoljnije ponude, kao i na ostale odluke koje donose u postupcima javnih nabavki korisnici sredstava budžeta Grada; i ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.

Kontakt osoba:
Sekretar: Biljana Maslić, dipl. ekonomista
Telefon: 013/308-873
E-pošta: biljana.maslic@pancevo.rs

Dokumenta:

Plan javnih nabavki za 2019. godinu:

– Plan javnih nabavki za 2018. godinu:

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu:

– Plan javnih nabavki za 2016. godinu:

– Plan javnih nabavki za 2015. godinu:

Veličina slova
Kontrast