Javne nabavke

//Javne nabavke
Javne nabavke2019-06-18T07:14:32+02:00

Plan javnih nabavki grada Pančeva za 2019. godinu – izmena broj 6

2407, 2017

Nabavka usluge snimanja promotivnih videa

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka usluge snimanja promotivnih videa Konkursna dokumentacija - Nabavka usluge snimanja promotivnih videa Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije O [...]

Sekretarijat za javne nabavke

Sekretarijat za javne nabavke obavlja poslove javnih nabavki za organe Grada; pruža stručnu pomoć direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima u postupcima javnih nabavki i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima koji regulišu oblast javnih nabavki; daje mišljenja na elemente odluka o pokretanju postupaka, konkursnu dokumentaciju, odluke o izboru najpovoljnije ponude, kao i na ostale odluke koje donose u postupcima javnih nabavki korisnici sredstava budžeta Grada; i ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.

Kontakt osoba:
Sekretar: Biljana Maslić, dipl. ekonomista
Telefon: 013/308-873
E-pošta: biljana.maslic@pancevo.rs

Dokumenta:

Veličina slova
Kontrast