Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке2019-08-27T13:33:17+02:00

909, 2019

Набавка канцеларијског материјала за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда 163-2019 Конкурсна документација 163-2019 Измена конкурсне документације 1 163-2019 Додатно појашњење 1 163-2019 Измена конкурсне документације бр. 2 163-2019 Обавештење о пр [...]

2308, 2019

Набавка ауто седишта за децу

Позив за подношење понуда 154-2019 Конкурсна документација 154-2019 Одлука о додели уговора 154-2019 Обавештење о закљученом уговору 154-2019   [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

Документа: