Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

Почетна/Услуге/Јавне набавке
Јавне набавке2019-11-22T10:55:30+01:00

1311, 2019

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на другим местима на територији града Панчева у ситуацијама повећаног аерозагађења за 2020. и 2021. годину

Позив за подношење понуда 209-2019 Конкурсна документација 209-2019 Измена конкурсне документације 1 209-2019 [...]

3110, 2019

Хиподром Панчево – израда техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром

Позив за подношење понуда 198-2019 Конкурсна документација-198-2019 Додатно појашњење 1 198-2019 Измена конкурсне документације 1 198-2019 Ситуациони план 198-2019 - допуна [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

Документа: