Градска имовина

Исправка решења Комисије за враћање земљишта општине Панчево бр. 461-825/91-14 од 08.04. 1992 KP 6327-9 KO Omoljica – Krnjajić Slobodanka ОБАВЕШТЕЊЕ Јавно надметање за давање у закуп пословног простора за обављање апотекарске делатности које је требало да буде одржано дана 08.11. 2022.године с почетком у 11 часова није одржано у заказаном термину. Нов термин одржавања предметног надметања је 15. 11. 2022. године с почетком у 11 часова. ZAHTEVI ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI ODNOSNO PRETVARANJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU  Преузмите образац: Zahtev za uspostavljanje prava službenosti Преузмите образац: Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na gradskom zemljištu