Kreditno zaduživanje Grada 2016

///Kreditno zaduživanje Grada 2016
Kreditno zaduživanje Grada 2016 2018-01-28T21:22:06+00:00

Na osnovu člana 4. Odluka o zaduživanju grada Pančeva za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda br. II-04-06-3/2016-1, od 12.02.2016. godine („Službeni list grada Pančeva“, broj 4/16) i Zaključka Gradonačelnika grada Pančeva br. II-06-020-2/2016-136 od 01.03.2016. grad Pančevo objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA ZADUŽIVANJE GRADA PANČEVA NA DOMAĆEM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU PUTEM KREDITA

Visina zaduživanja radi finansiranja kapitalnih investicionih rashoda iznosi
do 674.167.000 dinara.

Rok korišćenja kredita (rok otplate) je 60 meseci od isteka perioda počeka (grejs perioda).

Period počeka (grejs period) je 12 meseci od zaključivanja ugovora.

Zainteresovane finansijske institucije mogu preuzeti dokumentaciju za učešće na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 21. mart 2016.godine do 12 časova.

Ponudu dostaviti na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava grada Pančeva, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, N/R: Sekretar Sekretarijata za finansije, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda – NE OTVARATI”.

Neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Otvaranje ponuda obaviće Komisija obrazovana Rešenjem Gradonačelnika grada Pančeva broj II-06-020-2/2016-105 od 24.2.2016.godine, dana 21.marta 2016. godine u 12:15 časova, u prostorijama na 9. spratu Gradske uprave grada Pančeva, Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4.

GRADONAČELNIK
GRADA PANČEVA
Saša Pavlov

Dokumentacija – Kreditno zaduživanje Grada Pančeva za 2016 godinu

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o gradskoj upravi - Prečišćen tekst2.1 MB316
Zakon o teritorijalnoj organizaciji RS14.0 MB246
Mišljenje Ministarstva Finansija413.1 KB285
Odluka Skupštine grada o kreditnom zaduživanju Grada Pančeva za 2016. godinu1.9 MB337
Statut Grada Pančeva247.8 KB274
Obrazac za identifikaciju Grada Pančeva328.6 KB247
Dokumentacija za učešće za prikupljanje pismenih ponuda za kredit Grada Pančeva u 2016 godini147.5 KB288
Dodatna pojašnjenja komisije za kredit 10 03 201634.3 KB277
Dodatna pojašnjenja na pitanja BANKE INTESA 15.03.2016.29.7 KB240
Dodatna pojašnjenja na pitanja KOMERCIJALNE BANKE 16.03.2016.63.5 KB240
Dodatno pojašnjenje Komercionalnoj banci 17.03.2016.34.3 KB244
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o Budžetu Grada Pančeva za 2016 godinu18.8 MB341
Rebalans I 2016 godine24.9 MB246
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izveštaj o Izvršenju budžeta Grada Pančeva I-IX 20159.0 MB299
Zaključak Gradskog Veća Grada Pančeva za izveštaj I-IX 2015272.4 KB316
Odluka o budžetu grada Pančeva za 2015 godinu1.8 MB368
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015 god. - Rebalans I2.1 MB340
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015 god. - Rebalans II2.6 MB358
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. god. - Rebalans III2.7 MB430
Odluka o završnom računu budžeta grada Pančeva za 2015. godinu2.6 MB323
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Obrazac 1- Bilans stanja na dan 31.12.2014.1.6 MB306
Obrazac 2- Bilans prihoda i rashoda od 01.01.2014. do 31.12.2014.2.1 MB304
Izveštaj 3- Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima od 01.01.2014. do 31.12.2014.1.0 MB305
Obrazac 4- Izveštaj o novčanim tokovima od 01.01.2014. do 31.12.2014.2.5 MB250
Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta od 01.01.2014. do 31.12.2014.3.7 MB253
Odluka o završnom računu Grada Pančeva za 2014 godinu2.1 MB313
Izveštaj eksterne revizije za završni račun 2014. godine569.2 KB315
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Obrasci Završnog računa Grada Pančeva za 2013 godinu10.7 MB236
Odluka o Završnom računu Grada Pančeva za 2013- Službeni list 12 20141.2 MB332
Mišljenje eksternog revizora za završni račun 2013. godine749.4 KB528
Veličina slova
Kontrast